การอ่านแท็บ (Tablature)

การอ่านแท็บกีต้าร์, ตัวอย่าง tab 

       การอ่านแท็บ

การอ่านแท็บสายกีต้าร์จะแทนด้วยเส้นทั้งหมด 6 เส้น เส้นบนสุดคือสาย 1 ของกีต้าร์ไล่ลงมาเป็นสาย 2 – 3 – 4 – 5 ถึงเส้นสุดท้ายคือสาย 6 โดยตัวเลขที่อยู่บนแท็บจะหมายถึงตำแหน่งที่ต้องกดว่าจะต้องกดที่ช่องใดบนฟิงเกอร์บอร์ด ของสายนั้นๆ( เลข “0” หมายถึง การดีดสายเปล่า ) และถ้าตัวเลขที่อยู่บนเส้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในแนวตั้งดังรูปด้านบนก็ให้ดีดพร้อมกัน ยกตัวอย่างถ้าตรงกัน 2 สองสายก็ดีดพร้อมกันแค่สองสาย ถ้าตรงกันทั้งหมด 6 สายก็ให้ดีดพร้อมกันทั้ง 6 สาย เช่น ตัวอย่าง TAB ด้านบน ตัวเลขด้านขวามือสุด เป็นการจับคอร์ด G แล้วดีดพร้อมกันทั้ง 6 สาย (โดยมากแล้วถ้าตัวเลขอยู่ในแนวเดียวกันตั้งแต่ 3 ตำแหน่งขึ้นไปจะเป็นการจับคอร์ด ) เช่นรูปด้านบน เป็นการจับคอร์ด G จาก TAB ด้านบน การเล่นทั้งหมดคือ ( ดีดสายเปล่าสาย 6 –> ตามด้วยดีดสาย 6 ช่อง 2 –> ดีดสาย 6 ช่อง 3 –> และดีดคอร์ด G ) จะมีการดีดทั้งหมด 4 ครั้ง

       สัญลักษณ์เบื้องต้นที่ใช้ใน TAB

 • h   =    hammer on
 • p   =    pull off
 • b   =   bend string up  (ดันสายขึ้น)
 • r    =   release bend  (ดันสายค้างไว้ ดีดแล้วจึงผ่อนสายลง)
 • /   =   slide up  (สไลด์ขึ้น)
 • \    =    slide down  (สไลด์ลง)
 • s   =    legato slide  (การสไลด์ไปยังโน๊ตตัวอื่นโดยไม่ต้องดีดซ้ำ)
 • v, ~   =    vibrato  (ทำเสียงสั่น)
 • tr   =   trill  (การรัวนิ้ว)
 • T   =    tap  (การเล่น Tabping)
 • x   =   on rhythm muted slash  (การให้จังหวะโดยทำเสียงบอด)
Advertisements